http://estamp.cz/informace/6-zpracovani-osobnich-udaju.html
Zachycena vyjímka - Syntax error in template "eval:1. Sběr informací {$config.firm.firmN..." on line 3 "{$config.firm.firmName}, {$config.firm.fUlice} {$config.firm.fCp}{if $config.firm.fCo}/{$config.firm.fCo}{/if}, {$config.firm.fPsc} {$" - Unexpected "$", expected one of: "}"